Бібліятэка                   Энцыклапедыя

Расліны

 • Аер звычайны
 • Алешына чорная
 • Амяла белая
 • Бадзяк палявы
 • Баярышнік
 • Белая таполя
 • Берасклет еўрапейскі
 • Бяроза павіслая
 • Вераніка дуброўная
 • Вяз шурпаты
 • Вярба белая
 • Гарлачык белы
 • Граб
 • Дзьмухавец лекавы
 • Драсён птушыны
 • Дуб чарэшчаты
 • Елка звычайная
 • Казялец паўзучы
 • Канюшына лугавая
 • Касцянец валасападобны
 • Кізіл звычайны
 • Кісліца чырвоналісная
 • Клён палявы
 • Конскі каштан звычайны
 • Крапіва двухдомная
 • Крушына ломкая
 • Крываўнік звычайны
 • Ландыш майскі
 • Ліпа сэрцападобная
 • Лістоўнік скалапендравы
 • Лістоўніца еўрапейская
 • Льнянка цымбалападобная
 • Ляшчына звычайная
 • Маліна звычайная
 • Мальва лясная
 • Маршанцыя зменлівая
 • Мнаганожка звычайная
 • Мятлік аднагадовы
 • Мячэўнік шыракалісты
 • Павой палявы
 • Падтыннік вялікі
 • Папараць мужчынская
 • Пастуховая сумка
 • Пузырчатка звычайная
 • Рабіна звычайная
 • Расіца круглалісная
 • Расічка крывава-чырвоная
 • Раска малая
 • Расходнік (мыльнік) з'едлівы
 • Святаяннік прадзіраўлены
 • Стакротка звычайная
 • Суніцы лясныя
 • Сфагнум абманлівы
 • Трыпутнік вялікі
 • Трыпутнік ланцэтны
 • Трыснёг звычайны
 • Фіялка духмяная
 • Хвошч палявы
 • Хвоя звычайная
 • Чаромха звычайная
 • Шыпшыннік сабачы
 • Ядловец звычайны
 • Ясень звычайны
407 illustration

Кізіл звычайны

Cornus mas

Апісанне:
Невялікае дрэва або хмызняк вышынёй да 10 метраў. Крона шырокая, галінастая. Лісце светла-зялёнае, супратыўнае авальнае, завостранае з прыкметнымі жылкамі. Кветкі жоўтыя, сабраныя ў шчыльныя гронкі. Кожная кветка складаецца з чатырох маленечкіх завостраных пялёсткаў. Плады - цёмна-чырвоныя касцяніцы з харчовай мякаццю, сцябліністыя, звісаючыя.

Распаўсюджанне:
Кізіл распаўсюджаны ў нізінных ландшафтах цэнтральнай Еўропы, расце ў рэдкіх лясах і хмызняковых зарасніках. Паколькі плады кізіла ўжываюцца ў ежу чалавекам, чалавечая дзейнасць, відаць, магла паўплываць на распаўсюджанасць гэтага віду. Расце на вапняках, распаўсюджаная садовая культура.

 • Illustration
 • Photos